Kopanie Kryptowalut – Mining

Kopanie Kryptowalut – Mining

Kopanie Kryptowalut - Mining

Kopanie krypowalut –
mining

Czym zajmuje się górnik? Kopaniem. A czym zajmuje się górnik w sieci? Kopaniem kryptowalut. Żarty żartami, niemniej proces wytwarzania kryptowalut nazywamy kopaniem (z ang. mining). Na czym polega system transakcji kryptowalut? Można porównać go do współczesnego systemu bankowości elektronicznej. Główna różnica między nimi polega na tym, że w przypadku kryptowalut przepływ środków odbywa się bez pośredników, od osoby do osoby. W systemie scentralizowanym, takim jak bank, jednostka centralna jest jego siłą napędową i zarządza wszystkimi transakcjami, jakie mają miejsce w obrębie sieci, za co otrzymuje wynagrodzenie od użytkowników. Zapewnia i nadzoruje przepływ środków. Nie ma możliwości dokonania transakcji bez pośrednictwa jednostki banku. Natomiast w systemie zdecentralizowanym, na jakim opierają się kryptowaluty np. Bitcoin  odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu i czerpane stąd korzyści rozkładają się na wszystkich współtworzących sieć. Siłą napędową w tym przypadku są więc górnicy – uczestnicy Blockchain (rozproszona baza danych, służąca do księgowania poszczególnych transakcji, czyli zdecentralizowana platforma transakcyjna), a ich wynagrodzeniem nowo wykopane monety Bitcoin. Kopać i bogacić się może każdy, kto ma ku temu odpowiednią wiedzę i środki, czyli narzędzia i sprzęt o wysokiej mocy obliczeniowej np. specjalistyczne komputery miningowe.


METODY KOPANIA KRYPTOWALUT

Proof Of Stake – Kopanie kryptowalut Na Portfelu

Kopanie Kryptowalut metodą Proof Of Stake

Kopanie Kryptowalut metodą Proof Of Stake

Prawo do generowania bloku (potwierdzenia transakcji) ma osoba posiadająca określoną ilość kryptowaluty w portfelu. By uniknąć monopolu nie jest to najbogatszy górnik, ale stosowane są specjalne algorytmy dające szanse wszystkim. Dzięki temu sieć pozostaje zdecentralizowana. Używane algorytmy to np.:

Proof-of-stake Velocity
Premiuje obrót kryptowalutą wśród górników.
Głosowanie
Spośród górników spełniających kryterium ilości kryptowaluty wybieramy 100 i ustawiamy ich losowo na liście.
Losowanie
losowaniu poddane jest coś, czego ilość różnicuje górników, np. dla kryptowalut NXT i BLK są to hashe, ilość losowanych hashy zależy od ilości monet, w które zasobny jest portfel górnika.
Wiek monety
W losowaniu biorą udział tylko te monety z portfeli, które są starsze niż 30 dni. Zwycięska moneta daje prawo wykopania bloku, po czym przez kolejne 30 dni jest wykluczona z losowania. Przykładowo tego typu algorytmu używa kryptowaluta PPC.


Proof Of Work – Kopanie Kryptowalut Na Sprzęcie

Kopanie Kryptowalut metodą Proof Of Work

Kopanie Kryptowalut metodą Proof Of Work

Proof of work (Dowód pracy) – W celu szybkiego i poprawnego działania systemu transakcyjnej kryptowaluty potrzebne są skomplikowane obliczenia matematyczne. Ich wykonywaniem zajmują się właśnie górnicy, a właściwie ich sprzęt, który musi posiadać wysoką moc obliczeniową. Za najszybsze rozwiązanie danego zagadnienia weryfikującego transakcję zwycięzca otrzymuje premię za utworzony blok. Jeśli uiszczone zostały opłaty za sprawdzony blok (nadające mu wyższy priorytet) to powiększają one również dochód górnika. Ten obecnie jeden z najbardziej popularnych algorytmów zgodności stosowany jest takich kryptowalutach jak Zcash , Monero, Etherum, EtherumClassic, Expanse, Dash czy Bitcoin.

Niestety wraz ze wzrostem ilości górników w danej sieci trudność wydobycia kolejnych monet kryptowaluty rośnie. Jeśli za każdy wykopany blok przewidziana jest określona stawka, np. 5 monet, a obliczeniami zajmuje się zespół 5 górników z taką samą mocą obliczeniową, to średnio na każdego przypada 1 moneta za wykopany blok. Gdy liczba górników podwoi się, zysk każdego górnika spadnie dwukrotnie, mimo takiego samego nakładu wykonanej pracy obliczeniowej jak wcześniej. Nie ma możliwości ograniczenia liczby górników, w myśl zasady, że każdy może kopać.

NA POCZĄTKU BYŁ BITCOIN.

Wraz z powstaniem tej pierwszej kryptowaluty od razu rozpoczął się dynamiczny rozwój branży cyfrowego górnictwa. Początkowo kopać było bardzo łatwo- wystarczył komputer z procesorem CPU. Nieco później wraz z rozwojem technologii podniósł się poziom trudności wykonywanych obliczeń i używanie do nich CPU stawało się nieopłacalne. Przez jakiś czas ratowano się możliwościami kart graficznych, ale parę lat temu, w okresie ostatniego boomu Bitcoinowego również górnictwo przy pomocy GPU przestało przynosić opłacalne zyski. Ostatnio do celów wydobywczych nadal popularnych kryptowalut stosuje się specjalnie dedykowane do tego celu maszyny, zwane ASIC.

To w jaki sposób możesz zacząć kopać kryptowaluty przeczytasz we wpisie “Jak Zacząć Kopać Kryptowaluty?

Koparka kryptowalut Antminer S9